Japan

Destillerie Sitz Abgefüllt Marke(n)
Chichibu Chichibu Shi seit 2011 Newborn Heavily Peated 61,4% (2009!)
Newborn Double Matured 61,3% (2009!)
Newborn 62,5% (2009!)
The First 3yo 61,8% (2011)
Eigashima Hyogo seit 2007 Akashi White Oak (Blend)
5yo
8yo
12yo
Fuji Gotemba
(Kirin/Mitsubishi)
Shizuoka seit 1993 15yo 43% (Grain)
18yo 43% (Gerste)
Fuji Sanroku 18yo
20th Anniversary Pure Malt 40%
Hakushu (Suntory) Kobuchizawa seit 1973 10yo
12yo
18yo
25yo
Hanyu Chichibu 1980 bis 2000
geschlossen
15yo 46%
Cask Strength 23yo 58%
Five of Spades 8yo 60,5%
Two of Diamonds 17yo 58,1%
20yo 57,5%
Kagoshima (Hombo) Kagoshima bis 1984
geschlossen
Mars Whisky 25yo (1984)
Karuizawa
(Kirin/Mitsubishi)
Nagano seit 1955 Single Cask 24yo 60,8% (1985)
Single Cask 22yo 60,7% (1986)
Single Cask 36yo 64,1% (1971)
Single Cask 16yo 62,5% (1991)
Single Cask 15yo 60,6% (1992)
Single Cask 18yo 59,8% (1988)
Single Cask 14yo 62,8% (1992)
Single Cask 26yo 58,1% (1981)
Single Cask 18yo 59,8% (1988)
Miyagikyo (Nikka) Miyagiken seit 1969 8yo
10yo 45%
12yo 45%
Sendai 12yo
15yo 45%
Monde Shuzo Fuefuki seit 1952 Fujikai 10yo 43% (2015)
Isawa 10yo 43%
Isawa Blend 40%
Shinshu (Hombo) Nagano 1985 bis 1992
ab 2011 (vorauss.)
Mars Whisky 8yo (Pure Malt)
Komagatake 10yo
Komagatake 17yo 60,1% (1989)
Komagatake 20yo 60,5% (1986)
Yamazaki (Suntory) Osaka seit 1929 10yo
12yo
18yo
25yo
35yo
50yo
Yoichi (Nikka) Hokkaido seit 1940 (Blend)
seit 1984 (Malt)
8yo
10yo
12yo
15yo
20yo
Hokkaido Vattet Malt